Bloog Wirtualna Polska
Są 1 173 453 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

SENTENCJA

środa, 07 marca 2012 22:36

 

 

ZAPRASZAM NA MOJĄ STRONĘ - WSZYSTKIE CZCIONKI NA TATUAŻ  http://monikatatuaze.netgaleria.pl/index.php?pl_sentencje-lacinskie,22

 

 Podziel się

komentarze (0) | dodaj komentarz

SENTENCJE ŁACIŃSKIE

czwartek, 23 lutego 2012 2:22SENTENCJE ŁACIŃSKIE - które mogą posłużyć jako wzór tatuażu,gdyż odzwierciedlają naszą duszę,uczynki albo styl życia.
alteri vivas oportet, si vis tibi vivere - musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie. Seneka.
amicus certus in re incerta cernitur - pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji. Cyceron.
amor vincit omnia - miłość wszystko zwycięża.
attendite a falsis prophetis - strzeżcie się fałszywych proroków. Jezus Chrystus.
bellum omnia contra omnes - wojna wszystkich przeciwko wszystkim.
bonum ex malo non fit - dobro nie rodzi się ze zła. Seneka.
carpe diem <chwytaj dzień> - korzystaj z każdego dnia. Horacy.
cogito, ergo sum - myślę, więc jestem. Kartezjusz.
cognosce te ipsum - poznaj samego siebie.
consensus facit legem - zgoda tworzy prawo.
contra vim non valet ius - prawo jest bezsilne wobec przemocy.
convenienter naturae vivere - żyć w zgodzie z naturą. Zenon z Kitionu.
cum tacent, clamant <milcząc wołają> - milczenie jest wymowniejsze od mowy. Cyceron przeciw Katylinie.
damnat quod non intelligunt - potępiają to, czego nie rozumieją.
Deum sequere - idź za wezwaniem Boga. Cyceron, Seneka.
divide et impera - dziel i rządź. Filip, król Macedonii.
divitiae non sunt bonum - bogactwo nie jest dobrem. Seneka za stoikami.
dulce et decorum est pro patria mori - słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę. Horacy.
dum spiro, spero - dopóki oddycham, nie tracę nadziei.
ego sum qui sum - jestem, który jestem. Bóg do Mojżesza.
ego sum via et veritas, et vita - ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus Chrystus.
errare humanum est - błądzić jest rzeczą ludzką. Seneka Starszy.
ex malis eligere minima - wybierać mniejsze zło. Cyceron za Arystotelesem.
faber est quisque suae fortunae - każdy jest kowalem własnego losu. Appiusz Klaudiusz.
eci, quod potui, faciant meliora potentes - zrobiłem, co mogłem, kto potrafi, niech zrobi lepiej.
fides sine operibus mortua est - wiara bez uczynków jest martwa. Św. Jakub.
fortuna favet fortibus - los sprzyja dzielnym.
gloria victis - chwała zwyciężonym.
 hominis est errare, insipientis in errore perseverare - ludzką rzeczą jest błądzić, głupców trwać w błędzie.
homo sum, humani nihil a me alienum puto - jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Terencjusz.
hospes, hostis - każdy obcy to wróg.
humana non sunt turpia >> co ludzkie, nie hańbi.
ignis non exstinguitur igne - ognia nie gasi się ogniem.
imperare sibi maximum est imperium - panować nad sobą to najwyższa władza. Seneka, Cyceron.
in articulo mortis - w obliczu śmierci.
in magnis et voluisse sat est - w rzeczach wielkich wystarczy chcieć. Propercjusz.
invidia gloriae assiduus est - zawiść jest stałym towarzyszem sławy.
ite, missa est - idźcie, ofiara spełniona.
iustitias vestras iudicabo - sprawiedliwość waszą sądzić będą.
lux in tenebris - światło w ciemnościach. Św. Jan.
magnus ille, qui in divitiis pauper est - wielki jest ten, kto w bogactwie żyje jak ubogi. Seneka.
me nemo ministro fur erit - nie będę pomocnikiem złodzieja. Juwenalis.
medio tutissimus ibis - najbezpieczniej chodzić środkiem.
memento mori - pamiętaj o śmierci.
mors malum non est, sola ius aequum generis humani - śmierć nie jest złem, a jedynie prawem obowiązującym cały rodzaj ludzki. Seneka.
mundi est propria virtus - cnota jest właściwością świata. Cyceron za Chryzypem.
ne quid nimis - nic ponad miarę. Solon.
necesse est multos timeat quem multi timent - wielu musi się bać ten, kogo wielu się boi. Seneka za Decimusem Laberiuszem.
nemo iudex idoneus in propria causa - nikt nie jest odpowiednim sędzią we własnej sprawie.
nemo propheta in patria sua - nikt nie jest prorokiem we własnej ojczyźnie.
nolite iudicare, et non iudicabimini - nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Jezus Chrystus.
non est beatus, esse se qui non putat - nie jest szczęśliwy, kto się za szczęśliwego nie uważa. Seneka za Publiliuszem Syrusem.
non mortem timemus, sed cogitationem mortis - nie śmierci się boimy, lecz myśli o śmierci. Seneka.
non omnia possumus omnes - nie wszyscy możemy wszystko.
nosce te ipsum - poznaj samego siebie.
oculum pro oculo, dentem pro dente - oko za oko, ząb za ząb.
omne ignotum pro magnifico - wszystko, co nieznane, wydaje się wspaniałe. Tacyt.
omnes qui acceperint gladium, gladio peribunt - wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza zginą. Jezus Chrystus.
omnia mea mecum porto - wszystko, co posiadam, noszę ze sobą. Bias z Prieny.
omnis qui se exaltat, humiliabitur - każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony. Św. Łukasz.
pacta sunt servanda - należy dotrzymywać układów.
pecunia non olet - pieniądze nie śmierdzą. Cesarz Wespazjan.
per aspera ad astra - przez ciernie do gwiazd. Seneka.
pereat mundus, fiat iustitia - niech zginie świat, byle było sprawiedliwie.
potius sero quam numquam - lepiej późno niż wcale. Liwiusz.
primum non nocere - przede wszystkim nie szkodzić. Hipokrates.
primus inter pares - pierwszy wśród równych.
principiis obsta - zło niszcz w zarodku. Owidiusz.
pulvis es et in pulverem reverteris - prochem jesteś i w proch się obrócisz. Księga Rodzaju.
pulvis et umbra sumus - prochem i cieniem jesteśmy. Horacy.
quae nocent, docent - to, co szkodzi, uczy.
qualis pater, talis filius - jaki ojciec, taki syn.
quem di diligunt, adolescens moritur - wybrańcy bogów umierają młodo. Plaut za Menandrem.
qui non est mecum, contra me est - kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Jezus Chrystus.
qui non est adversum vos, pro vobis est - kto nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Jezus Chrystus.
quidquid agis, prudenter agas et respice finem - cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca.
quod verum est, meum est - co jest prawdziwe, jest też moje. Seneka.
ridentem dicere verum - z uśmiechem mówić prawdę. Horacy.
scio me nihil scire - wiem, że nic nie wiem. Sokrates.
si ad naturam vives, numquam eris pauper - jeśli będziesz żyć w zgodzie z naturą, nigdy nie będziesz ubogi. Seneka.
si vis amari, ama - jeśli chcesz być kochanym, kochaj. Seneka.
sic itur ad astra - tak się idzie do gwiazd. Wergiliusz.
sicut mater, ita et filia eius - jaka matka, taka córka. Ezechiel.
sine ira et studio - bez gniewu i zawziętości. Tacyt.
sola ratio perfecta beatum facit - tylko doskonały rozum czyni człowieka szczęśliwym. Seneka.
summum ius, summa iniura - najwyższe prawo to najwyższa niesprawiedliwość; zbyt surowa kara jest krzywdą.
sursum corda - w górę serca; nie traćcie ducha. Jeremiasz.
tempora mutantur et nos mutamur in illis - czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi. Owidiusz.
tota vita discendum est mori - przez całe życie trzeba się uczyć umierać. Seneka.
ubi concordia, ibi victoria - gdzie zgoda, tam zwycięstwo.
ubi lex, ibi poena - gdzie prawo, tam i kara.
ubi tu Caius, ibi ego Caia - gdzie ty, Gajuszu, tam i ja, Gaja.
unus pro multis - jeden za wszystkich. Wergiliusz.
ut ameris, amabilis esto - jeśli chcesz być kochany, bądź godny miłości.
ut sementem feceris, ita metes - jak posiejesz, tak zbierzesz.
veni, vidi, vici - przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Cezar.
video meliora proboque, deteriora sequor - widzę i pochwalam to, co lepsze, ale idę za tym, co gorsze. Owidiusz.
vince in bono malum - zło dobrem zwyciężaj. Św. Paweł.
vigilate itaque, quia nescitis diem neque horam - czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Św. Mateusz.
virtus ad beate vivendum sufficit - cnota wystarcza do szczęścia. Seneka.
virtus est perfecta ratio - cnota jest doskonałym rozumem. Cyceron.
vivere militare est - życie jest walką. Seneka.Podziel się

komentarze (2) | dodaj komentarz

poniedziałek, 30 listopada 2015

Licznik odwiedzin:  783 049  

 

 

 

Pogoda

bloguez.com

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Ulubione blogi

O moim bloogu

Perełka-biżuteria sztuczna TATTOO- piękne tatuaże

Statystyki

Odwiedziny: 783049
Wpisy
  • liczba: 1022
Galerie
  • komentarze: 0

Lubię to

Horoskop

Panna

Kwadratura Księżyca, który tworzy koniunkcję z Uranem może zakłócać ocenę sytuacji. To konfiguracja pogarszająca gust. Możliwe, że to, co teraz wydaje się piękne za kilka dni straci już swoje walory estetyczne. Gorsze rokowania dla spraw rodzinnych. Nie podpisuj umów.

więcej na horoskop.wp.pl

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Bloog.pl